Konkurs architektoniczny

Prezydent miasta Opola,
ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej
zagospodarowania placu Mikołaja Kopernika w Opolu.

Zamawiający powierza prace polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu
Konkursu Stowarzyszeniu Architektów Polskich, Oddział Opole.

Szczegółowe informacje oraz załączniki dostępne na stronie www.sarp.opole.pl