Konkurs architektoniczny

Prokuratura Okręgowa w Katowicach wraz z katowickim oddziałem SARP
ogłosili międzynarodowy konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zadania inwestycyjnego :
BUDOWA SIEDZIBY PROKURATUR RÓŻNEGO SZCZEBLA W KATOWICACH.
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do 9 listopada 2020r.
W jury pod przewodnictwem Krzysztofa Gorgonia znaleźli się:
z ramienia Zamawiającego:
Marcin Krupa - Prezydent Miasta Katowice, Bożena Jaworek-Kaziród  - Zastępca Prokuratora Regionalnego w Katowicach,  Tomasz Małuch - Zastępca Prokuratora Okręgowego w Katowicach,  Adam Sklarek - Dyrektor Administracyjno-Finansowy Prokuratury Okręgowej w Katowicach, Magdalena Kopeć - Kierownik Działu Inwestycji, Remontów i Utrzymania Nieruchomości Prokuratury Okręgowej w Katowicach, . Wojciech Węgrzyn - Specjalista ds. Inwestycji i Remontów Prokuratury Okręgowej w Katowicach, Tomasz Olejniczak - Specjalista ds. Technicznych, Remontów i Inwestycji Prokuratury Okręgowej w  Częstochowie
z ramienia SARP:
Piotr Średniawa, Danuta Fredowicz , Jerzy Hnat, Marek Pelc, Henryk Piątek, Marlena Wolnik, Piotr Żabicki
Pula nagród wynosi 145 tys. Zł.
Więcej informacji oraz regulamin dostępne na stronie: 
http://www.sarp.katowice.pl/konkursy/konkursy_realizacyjne_sarp_katowice/Konkurs_925.html