KONKURS - Oddział Lublin

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Lublinie uprzejmie informuje, iż został ogłoszony Konkursu architektoniczny na projekt koncepcyjny budynku hali  sportowo - widowiskowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wraz  z zagospodarowaniem otaczającego terenu przy Al. Smorawińskiego, ul. Chodźki  i Hirszfelda na działce o nr ew. 4/32 i części działek 8/2 i 4/28; nr sprawy nadany przez Zamawiającego UM-ZP-262-35/15, organizowany przez Uniwersytet Medyczny we współpracy z SARP Oddział Lublin.

Poniżej adres strony internetowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie gdzie zamieszczono szczegółowe informacje dotyczące konkursu:
 
http://www.bip.umlub.pl/zamowienia-publiczne/konkursy/przetarg,241.html