Konkurs SARP nr 1004

KONKURS URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNY STUDIALNY,
JEDNOETAPOWY – NR KONKURSOWY SARP 1004 
 

na opracowanie:

KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ CENTRUM PRZESIADKOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ.

Harmonogram konkursu:

Ogłoszenie konkursu: 08.12.2020

Składanie pytań dotyczących regulaminu konkursu: 18.01.2021

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
29.01.2021

Składanie prac konkursowych: do 30.04.2021 do godziny 15:00

Ogłoszenie wyników: do 31.05.2021 

Nagrody:

I NAGRODA - 60 000,- PLN brutto 

II NAGRODA - 35 000,- PLN brutto 

III NAGRODA - 15 000,- PLN brutto 

2 WYRÓŻNIENIA - po 5 000, - PLN brutto 

Regulamin wraz z załącznikami formalnymi i merytorycznymi
jest dostępny na stronie organizatora:  http://www.bielsko.sarp.com.pl/node/49