Konkurs SARP o/ Katowice


SARP o/ Katowice ogłasza konkurs na OPRACOWANIE KONCEPCJI
URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ SALI KONCERTOWEJ DLA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY
MUZYCZNEJ I I II STOPNIA W RYBNIKU.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie: do 30.06.2015
do godziny 15:00.
Regulamin
oraz załączniki są dostępne na stronie internetowej www.sarp.katowice.pl