Konkurs SARP Wybrzeże

Biuro Oddziału Wybrzeże SARP w Gdańsku,

w imieniu Pełnomocnika Zarządu Oddziału arch. Barbary Wilemborek, informuje uprzejmie, że został ogłoszony pod patronatem Oddziału Wybrzeże SARP konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji budynku edukacyjnego w Leśnym Ogrodzie Botanicznym Marszewo.

link do ogłoszenia o konkursie:

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_gdansk/komunikaty_i_ogloszenia