Pytania i odpowiedzi PK001-PK007 - konkurs Hala Urania

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ „URANIA” W OLSZTYNIE
KONKURS SARP NR 964


Pytanie PK 001:

Założenia konkursowe zakładają zaprojektowanie widowni optymalnie na 3500-4000 oraz spełnienie warunków dla rozgrywek międzynarodowych FIVB, FIBA i IHF, aby spełnić te warunki sala musi posiadać widownię min. dla 5000 widzów. Przy zachowaniu istniejącej konstrukcji kopuły ze słupami, po analizie spełnienie tych warunków jest niewykonalne . Prosimy o konkretne określenie jaką liczbę miejsc siedzących na widowni należy założyć 
Odpowiedź na pytanie PK 001:
Zgodnie z treścią Regulaminu:
2.5.1 Podstawowym przedmiotem konkursu jest przebudowa z rozbudową obiektów hali mająca na celu zwiększenie ilości miejsc siedzących na widowni z obecnej liczby 1909 do maksymalnej liczby lecz nie mniejszej niż 2600 miejsc. Jednakże należy dążyć do maksymalnie dużej widowni gdyż zgodnie ze stanowiskiem organizatora dużych imprez sportowych i estradowych, funkcja hali będzie bardziej dochodowa przy obłożeniu 3500 – 4000 miejsc siedzących na trybunach.

Pytanie PK 002:
Czy zakładają Państwo całkowitą przebudowę obiektów dla przystosowanie do wymagań rozgrywek międzynarodowych FIVB, FIBA i IHF?
Odpowiedź na pytanie PK 002:
Zgodnie z treścią Regulaminu:
2.5.2 Należy zachować kształt dachu z przykryciem kopułą n ad główną salą z areną. Zaleca sią przeprowadzenie analizy możliwości pozostawienia obecnej konstrukcji kopuły wraz z 32 żelbetowymi słupami. 
2.5.3 Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę obecnych budynków hali oraz obecnej konstrukcji hali.

Pytanie PK 003:
W nawiązaniu do konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przebudowy i rozbudowy hali widowiskowo - sportowej "Urania" w Olsztynie zwracamy się z prośbą o podanie ilości oraz zestawienia uczestników, którzy zostali dopuszczeni do udziału w niniejszym konkursie.
Odpowiedź na pytanie PK 003:
Do konkursu zostało zakwalifikowanych 67 zespołów, jednak, ze względu na anonimowość konkursu,
lista uczestników nie będzie ujawniona aż do czasu rozstrzygnięcia konkursu.

Pytanie PK 004:
Czy możliwe jest wyburzenie budynku B i C i zaproponowanie nowej bryły z funkcją dla obu tych części?
Odpowiedź na pytanie PK 004:
Zgodnie z treścią Regulaminu: 
2.5.3 Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę obecnych budynków hali oraz obecnej konstrukcji hali.
2.5.4 Dopuszcza się dowolność w zaproponowaniu lokalizacji poszczególnych funkcji z zachowaniem powiązań funkcjonalnych i komunikacyjnych opisanych w poniższym Regulaminie.
2.5.5 Planuje się przebudowę obiektu administracyjno – socjalnego (część „B”) z maksymalizacją powierzchni przeznaczonych na funkcję sportowo – rekreacyjną i uzyskaniem spełniającego obecne standardy zaplecza szatniowo – sanitarnego i technicznego. 
2.5.6 Dopuszcza się całkowitą rozbiórkę części „C” i zaproponowaniem nowej bryły mieszczącej opisane dla tej części funkcje z wiodącą jako sportowo – rekreacyjną. Planowane jest w tym obiekcie m.in. stworzenie pełnowymiarowej Sali treningowo – rozgrzewkowej z widownią na około 500 miejsc (± 20 miejsc) o wysokości do spodu konstrukcji min. 12,5m i połączeniem bezpośrednim dla zawodników z główną sala w części „A” wraz z uzyskaniem zaplecza szatniowo – sanitarnego i technicznego.

Pytanie PK 005:
Czy możliwa jest przebudowa znaczna zewnętrznych tarasów z wejściami na trybuny?
Odpowiedź na pytanie PK 005:
Zgodnie z treścią Regulaminu: 
2.5.3 Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę obecnych budynków hali oraz obecnej konstrukcji hali.

Pytanie PK 006:
Proszę o wyjaśnienie zapisu w pkt. 4.2.3. Część opisowa I etapu? - tu wkradł się chyba błąd 
Odpowiedź na pytanie PK 006:
Tak jest to błąd gdyż pierwotnie konkurs planowano w formule dwuetapowej. W treści tego punktu nie powinno być wyrażenia „I etapu”. 

Pytanie PK 007:
Proszę o potwierdzenie, że w ramach opracowania konkursowego należy przedstawić rzuty i przekroje w skali 1:500 a nie większej. Czy należy przedstawić także elewacje, czy wystarczą wizualizacje obiektu.
Odpowiedź na pytanie PK 007:
Zgodnie z treścią Regulaminu:
pptk c) schematyczne rzuty wszystkich kondygnacji obiektów hali w skali 1:500, obrazujące ideę funkcjonowania, w tym m. in. dojścia, wejścia, schemat ewakuacji, lokalizację areny, widowni, sali treningowo – rozgrzewkowej, sceny, Muzeum Sportu, punków komercyjnych, przestrzeni szatniowo – sanitarnej, magazynowej i technicznej itp., 
ppkt d) schematyczny przekrój w skali 1:500 pokazujący zasadę zastosowanego rozwiązania zadaszenia areny względem istniejącej konstrukcji kopuły oraz z pokazaniem lokalizacji areny i widowni wraz z analizą widoczności i oświetlenia
Ze względu na krótki termin przygotowania pracy konkursowej wymaga się rysunków rzutów i przekroju w skali 1:500. Nie wymaga się rysunków elewacji gdyż charakter obiektu będzie pokazany na wizualizacjach.

 


ZałącznikRozmiar
Pytania i odpowiedzi (część konkursowa) - część 1 z dn. 29.01.2016r.pdf51.95 KB