Pytania i odpowiedzi -PK008-PK012 - konkurs Hala Urania

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ „URANIA” W OLSZTYNIE
KONKURS SARP NR 964
Pytanie PK 008:
Czy organizator przewiduje zorganizowanie wizji lokalnej dla projektantów w celu oględzin obiektu, ewentualnie na jakich zasadach można samodzielnie dokonać takich oględzin ?
Odpowiedź na pytanie PK 008:
Budynek Hali Widowiskowo – Sportowej URANIA będzie udostępniony dla uczestników konkursu architektonicznego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z panem Wiesławem Tomaszewskim pod numerem telefonu 519566062.
 
Pytanie PK 009:
Nie możemy otworzyć plików Załączniki do regulaminu 2 w formacie .rcs. Uprzejmie prosimy o pilne przeslanie tych plików w innym formacie.
Odpowiedź na pytanie PK 009:
Plik w formacie .rcs jest to skan budynku hali przedstawiony w tzw. chmurze punktów. Do niniejszej odpowiedzi będzie załączony dodatkowo ten sam plik zapisany w formatach .pts i .ptx. – plik ten zostanie opublikowany na stronie do dnia 08.02.2016.
Pytanie PK 010:
Czy każda loża VIP ma mieć niezależną salę konferencyjną około 300m2 czy jest to wspólna sala dla wszystkich lóż?
Odpowiedź na pytanie PK 010:
Zgodnie z Regulaminem:
2.6.6 c) Należy przewidzieć strefę VIP – minimum 4 loże na 6-10 miejsc każda wraz z dostępem do salki konferencyjnej (pow. sali konferencyjnej zalecana około 300m2) z gastronomią cateringową. Należy również przewidzieć trybunę VIP na minimum 100 miejsc.
Przewiduje się wykonanie jednej Sali konferencyjnej na wszystkie loże.
Pytanie PK 011:
Jaka jest przewidywana/orientacyjna powierzchnia użytkowa muzeum sportu?
Odpowiedź na pytanie PK 011:
Zgodnie z Regulaminem:
2.6.7 d) Należy przewidzieć miejsce dla Muzeum Sportu oraz funkcji komercyjnych (m.in. sklep z pamiątkami z Muzeum Sportu, stałe i tymczasowe punkty oferujące produkty związane z odbywającymi się imprezami lub gotowe produkty spożywcze).
W treści Regulaminu nie podaje się przewidywanej powierzchni na Muzeum Sportu – jest to do decyzji projektantów.
Pytanie PK 012:
Czy działka widniejąca na załączniku mapowym na warstwie “Linia granicy”, w północno – zachodniej części opracowywanego terenu jest przewidywana pod zabudowę? Na geoportalu ww. działka nie ewidencjonuje.
Odpowiedź na pytanie PK 012:
Jeśli dobrze zrozumieliśmy treść pytania – to zapewne chodzi o działkę nr 4/1 – 75 znajdującą się w północno-zachodniej części zakresu opracowania konkursu.
Zgodnie z Regulaminem:
2.1.2 W obszarze opracowania konkursu należy ująć:
a) halę widowiskowo – sportową zlokalizowana na działkach nr 75-4/1 i 75-4/2
2.1.3 Wg dokumentu Informacji z rejestru gruntów z dnia 23.06.2015 – własności poszczególnych działek są następujące: c) Działki nr 2, 4/1, 13, 14 obręb 75 stanowią własność Gminy Olsztyn
Zgodnie z Regulaminem:
2.4.2 Działki nr 3, 4/1, 4/2 obręb 75 oraz zachodnia część działki nr 50 i 13 obręb 75 leżą na terenie, który nie jest objęty obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Zatem przed sporządzeniem dokumentacji projektowej należy wystąpić do Wydziału Rozwoju Miasta i Budownictwa Urzędu Miasta w Olsztynie o sporządzenie decyzji o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego na podstawie zwycięskiej pracy konkursowej.

ZałącznikRozmiar
Pytania i odpowiedzi_PK 008-012.pdf294.39 KB